Materiały na temat zdrowia psychicznego w języku polskim

Materiały na temat zdrowia psychicznego w języku polskim - Mental Health Resources in Polish

 

 Ulotki - Leaflets

Ulotki Królewskiego Collegium
Psychiatrycznego - Royal College of Psychiatrists leaflets

 • Depresja - Depression
 • Depresja poporodowa - Postnatal Depression 
 • Depresja u mężczyzn: główne fakty - Depression in men: key facts 
 • Lęk, ataki paniki i fobie: główne fakty - Anxiety, panic and phobias: key facts
 • Marihuana a zdrowie psychiczne: główne fakty - Cannabis and mental health: key facts
 • Choroba Alzheimera i demencja (otępienie): główne fakty - Alzheimer’s and Dementia: key facts
 • Schizofrenia: główne fakty - Schizophrenia: key facts
 • Samookaleczanie (autoagresja): główne fakty - Self-harm: key facts
 • Leki antydepresyjne - Antidepressants
 • Terapia poznawczo-behawioralna - Cognitive Behavioural Therapy
 • Zaburzenia odżywiania: główne fakty - Eating disorders: key facts
 • Zaburzenie afektywne dwubiegunwe: główne fakty - Bipolar disorder: key facts
 • Żałoba: główne fakty - Bereavement: key facts
 • Zespół stresu pourazowego: główne fakty - PTSD: key facts 

 

  

External resources